Boğa Burcu Merkür İlişkisi

Merkür Boğa burcundayken doğan kişilerin, bulundukları devreye damgalarını vurmaları olasıdır. Büyük karışıklıklar onlar için büyük fırsatlar yaratabilir. İyi yönetici olurlar fakat güçlerini, ileriye yönelik reformlar yerine, baskı ile insanları bir arada tutmak için kullanabilirler. Çevresindekileri kendilerine bağlamayı çok iyi bilirler. Pek esnek değildirler. Hatta inat ve sabit fikirlilik, tipik özellikleridir. Sağduyulu ve yapıcı bir biçimde plan yapma becerisine sahiptirler. İstikrarlı ve dikkatli olduklarından zor karar verirler, fakat bir kez karar verdikten sonra da asla vazgeçmezler.

Sosyal ilişkilerinde oldukça başarılı ve arkadaş canlısı tiplerdir. Sır tutmayı bildiklerinde etrafları dolu olur. Merkür ters etkiler alıyorsa, tutku ve istekleri, onları saplantılara sürükleyebilir. Hayatı sadece para ve statü olarak değerlendirebilirler. İdeallerindeki servet ve saygınlık bir tutkuya dönüşecektir.

Boğa’nın açıkgözlülüğü ile Merkür’ün zekâsının bir araya geldiği bu konum, onların para kazanma yeteneklerinin yüksek olduğunu belirtir. Başarıyı şansa bırakmazlar, riskli işleri tercih etmezler. Kendisinin ve başkasının parasını iyi değerlendirebildikleri için, parayı bir saygı vesilesi olarak gören kişiler tarafından takdir görürler.

Merkür, gerek mali gerek aşk ve gerekse kişisel anlamdaki tüm kararlarınızı sağlamlık çerçevesinde ele almanızı sağlıyor. Ancak sizin de ileriye dönük olarak düşünmenizde mutlaka fayda var. İnsanları ikna edebilme gücünüz, yapıcı bir biçimde kucaklamanız bu enerji sayesinde kolaylaşıyor. İstikrarı önemsediğiniz için, doğaldır ki, her meseleyi ciddi biçimde ele alacak, ilerisi adına fayda getirir mi diye düşüneceksiniz.

Boğaları biliyoruz. Kolay kolay yanlışa adım atmazlar. Ancak inatçıdırlar. Dediğim dedik tarzda hareket ederler ve asla geri dönmezler. Fakat ben derim ki, gerek tutulmalar ve gerekse Mayıs ayındaki görünümleri göz önüne alırsak, baskıcı düşünmenin, illa benim dediğim doğrudur ve kararlarım kesindir şeklinde bir tavır göstermenin, ilişkilerinizde problemlere yol açabileceğidir. Onun için gerekirse, esnek olmayı unutmayınız. Özellikle ikili iş veya özel ilişkilerde bu son derece önemli.